Rasvaprossa!

Tällainen teksti aiheeseen löytyi netistä:

”Kehon koostumuksen mittaaminen perustuu matemaattisiin ennusteyhtälöihin, joten täysin tarkkoja tuloksia niistä on turha odottaa. Kalliit laboratoriomittaukset, kuten vedenalaispunnitus tai duterium-laimennus, ovat hieman kenttämittauksia tarkempia, mutta tavalliselle kuntoilijalle turhan kalliita vaihtoehtoja. Rasvaprosentin mittamisen tekee erityisen haastavaksi se, että virhemarginaali on usein suurempi kuin seurantatestien välisten muutosten suuruus. Tämän vuoksi testitilanne on vakioitava mahdollisimman tarkasti (mittausmenetelmä, laitteisto, testaaja) ja tulokseen on suhtauduttuva kriittisen analyyttisesti. Yleisimpiä kenttämenetelmiä ovat ihopuomumittaus sekä sähköiset bioimpedanssi-mittaukset. Kehon sopusuhtaisuutta voidaan arvioida myös laskennallisella painoindeksillä tai vyötärön ympäryksen mittaamisella.
Ihopoimumittaus

Ihopoimumittauksen luotettavuus on erityisen riippuvainen testaajan ammattitaidosta, sillä ihopoimun paksuuden määrittämisen virhelähteet liittyvät enemmän testaajista kuin asiakkaasta johtuviin tekijöihin (vertaa bioimpedanssi-mittaus). Ihopoimumittausta suositellaan aktiivisille liikkujille sekä urheilijoille, joilla kehon rasvaprosentti on suositusarvojen raameissa (miehet 15-25 %, naiset 20-30 %) tai niiden alle. Mitä suuremmaksi rasvan osuus kehonpainosta kasvaa suoritusarvoista sitä suuremmaksi kasvaa pihtimittauksen virhemarginaali.

Mitattavia kohtia ihopoimumittauksessa on neljä (hauis, ojentajat, lapaluun alakulma, suoliluun harju), josta kustakin kohdasta otetaan kolme mittausta ja lasketaan näiden kolmen mittauksen keskiarvo. Ihopoimun on annettava palautua mittausten välissä normaaliin tilaan ennen seuraavaa mittausta, sillä rasvakudos painuu ”kasaan” mittauksen aikana ja tällä on seuraavaan mittaukseen tulosta pienentävä vaikutus. Mittaukset tehdään aina dominoivalta puolelta eli useimmiten oikealta puolelta. Oleellista kuitenkin on, että mittauskohdat ovat samat aina testiä toistettaessa. Testitulos eli arvio kehon rasvaprosentista saadaan kun lasketaan jokaisen mittauskohdan keskiarvotulos yhteen ja katsotaan millimetrejä vastaava prosenttitulos oman sukupuolen ja iän kohdalta viitearvotaulukosta.
Bioimpedanssi-mittaus

Sähkönjohtuvuuteen perustuvan bioimpedanssi -laitteen toiminta perustuu yksitaajuiseen, heikkoon sähkövirtaan, jota laite kierrättää vartalon läpi testiä tehtäessä. Osa laitteista mittaa rasvaprosentin yläraajoista (”rattimittari”, esim. Omron BF306), osa alaraajoista (vaaát, esim. Tanita) ja osa niistä perustuu nelipistemittaukseen (esim. Omron BF500). Nelipistemittauksessa vaaka huomioi koko kehon rasvan osuuden. Tällöin saadaan kokonaiskuva rasvaprosentista.

Mitä enemmän kehossa on lihaskudosta, sitä nopeammin sähkövirta kiertää mittausalueen läpi. Laite arvioi taustatietojen, sähkövirran kiertonopeuden sekä laskentakaavojen perusteella kehon rasvaprosentin. Mittaus perustuu kehon nestetasapainoon, joten testiin valmistautuminen tulee vakioida ravinnon, nesteen ja liikunnan suhteen. Virtsarakon tulee olla tyhjä. Joko käsistä tai jaloista mittaavilla laitteilla mitattaessa tulee huomioida myös vuorokauden aika (päivän aikana neste ”laskeutuu” alaraajoihin), viikonpäivä sekä etenkin naisilla kuukaudenaika ja korut sekä kellot kannattaa ottaa pois ranteesta.”

Olen aina olettanutkin, että mittausvälineellä, mittaajalla jne. on suuri merkitys tulokseen. Enpä ole aijemmin ottanutkaan huomioon, että vuorokauden aikakin voi vaikuttaa, no sen olen tiennyt, että kuukautisilla on merkitystä. Kaikenlaista nippeliasiaa on otettava huomioon, eikä siltikään voi tulokseen täysin kyseenalaistamatta suhtautua. Itse totesin tämän kerran, kun pienellä aikavälillä multa mitattiin rasvaprosentti ja siinä oli heittoa. No nyt jälkikäteen ajateltuna, kyseessä ei ollut kuin muutama prosenttiyksikkö, eli käytännössä ei mitään, mutta joillain se voi heittää 10 prosentillakin :O Eli ju, eiköhän se peili ole edelleen aika lailla paras kehonkoostumusmittari ;) Hankkikaa hyvät ihmiset sellainen, älkääkä turhaan maksako kehonkoostumusmittauksista salilla… ja masentuko sitten heti sen jälkeen :D Ja kun näin sanon, aijon edelleen kesän jälkeen mennä mittauttaa itseni. Mielenkiinnolla odotan tuloksia ;)